Historiens nu bortom kriget

2022-03-08

I Sven Lindqvists Nu dog du (1999) skriver författaren utifrån sin barndoms upplevelser av krigshot, gengas och radioapparater att:

Det just pågåendes självklarhet är i varje givet ögonblick nästan omöjlig att genomskåda. Det kräver en enastående ansträngning att inse att tusen andra nu” en gång varit lika självklara och att ytterligare tusen nu”, som aldrig funnits, skulle kunna vara det.

Ännu svårare är det att inse att det nu” vi idag råkar uppleva är lika tillfälligt och övergående som 1939 års nu” en gång var.

När jag mellan varven av rastlöst skrollande bland uppdateringar från ett krig som just börjat läser dessa rader slås av jag av deras sanning. …

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande.