Anteckningar från ett pågående arbete med utgångspunkt i Gunnar D Hanssons verk

2021-03-31

Förhållandet till ens egen plats, eller därifrån man kommer, kanske alltid består delvis i idéer, känslor och åsikter om andras idéer, känslor och åsikter. Jag vet såklart inget om andra landsändar eller orter. Möjligen Göteborg, vars självbild såklart till stor del består av dess relation till huvudstaden. Och av den relationen till relativt stor del som en reaktion på en föreställd idé om Göteborg. De tror såhär om här, men fattar inte, eller: de är fördomsfulla. Jag vet inte. Alla platser kanske lider av dålig självkänsla och dess invånare hävdar sig som en reaktion på andras blickar.

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande.