Krisjuridik: rättsliga befogenheter från olycka till höjd beredskap – 2024-05-20

Concepts of law and their potentials – 2024-03-11

The opening ceremony of the Swedish Riksdag – 2023-10-30

Democracy, Acclamation and the Coronation – 2023-05-07

Psychogeology – 2023-02-28

Andra advent: De sista sönerna av sina folk – 2022-12-04

Lawless v. Ireland – 2022-11-17

Myten om urtillståndet – 2022-05-04

Orimligt bojkotta alla ryska aktörer – 2022-03-14

On Giorgio Agamben’s “Where Are We Now? The Epidemic as Politics”: perspectives from Sweden – 2022-02-22

Är krisen över nu? – 2022-02-09

Bortom staden – 2021-12-28

Recension: ”Vilken punkt har vi nått? Epidemin som politik” av Giorgio Agamben – 2021-10-21

The Necessity of Legal Typologies in Crisis and Emergency – 2021-09-30

Framtiden är redan här – 2021-09-15

Bortom undantagets logik – 2021-08-18

Automatiserade beslut i förvaltningsrätten – 2021-08-01

Vilka av de döpta är kristna? – 2021-07-18

Smittskyddsstaten – 2021-04-22

Anteckningar från ett pågående arbete med utgångspunkt i Gunnar D Hanssons verk – 2021-03-31

Den auktoritära liberala staten – 2021-01-10

Inkludering, makt och social förändring – 2021-01-01

Vid Allhelgona (II) – 2020-10-31

Minor law: Notes towards a revolutionary jurisprudence – 2020-07-23

Diskriminering när barn placeras i familjehem – 2020-01-01

Lagens slut – 2019-11-04

Långsamt sönderfall och paradiset – 2019-10-17

Den femte sillperioden – 2019-10-05

Brexit, suveränitet och juridisk magi – 2019-10-02

Kris i demokratiteorin – 2019-07-16

Förvaltning som verksamhet — bidrag till offentligrättens allmänna läror – 2019-06-14

I aktens korridorer – 2019-01-29

Lagens sanning och sanningen om lagen – 2018-10-25

Revolutionary Jurisprudence – 2018-03-10

Är katastrofen en möjlighet? – 2017-12-05

Ordet byråkrati – 2017-05-12

En etisk fackla i livets gråzon – 2017-03-16

Byråkrati – 2017-03-16

Mot ett funktionellt domstolsbegrepp — Ett bidrag med anledning av den så kallade Försvarsunderrättelsedomstolen – 2016-01-01

Det globala inbördeskriget – 2015-11-12

Statens tunna ljusa yta – 2015-06-15

Tjänstemannens suveränskap : Kelsen, Schmitt, Agamben och det normbundna handlandets anomi – 2013-01-01

Vilket våld får svenska soldater ta till? – 2012-06-07

Regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna efter den 1 januari 2011 – 2012-01-01

En oreglerad kärna av statsfunktionen – 2012-01-01