Automatiserade beslut i förvaltningsrätten

2021-08-01

Kapitel i AI, digitalisering och rätten - en lärobok (Studentlitteratur 2021).

Förvaltningsbeslut fattade med stöd av datorer är numera en gammal företeelse. Samtidigt går utvecklingen snabbt framåt. Digitaliseringen av den offentliga förvaltningens verksamhet har pågått i flera decennier och i dag fattas allt fler beslut med stöd av eller direkt av automatiska system. Kapitlet behandlar hur dessa företeelser är reglerade, hur de passar in i en offentligrättslig logik och hur juridiken skiljer sig på statlig och kommunal nivå. Vi blickar också framåt mot den kommande utvecklingen och behoven av forskning och reformer.