Bortom staden

2021-12-28

I David Graeber och David Wengrows The Dawn of Everything : A New History of Humanity grundas resonemangen om mĂ€nsklighetens djupa historia i antropologisk och arkeologisk forskning. Men författarna kombinerar ocksĂ„ politisk teori och skönlitterĂ€ra referenser för att rycka tĂ€nkandet pĂ„ det mĂ€nskliga livets möjligheter ur dess alltför invanda mönster. Det uttryckligen spekulativa draget i deras tĂ€nkande lĂ„ter sig inte begrĂ€nsas av disciplingrĂ€nser eller skillnaderna mellan vetenskap, filosofi och litterĂ€rt tĂ€nkande.

Ett genomgÄende tema i boken Àr mÀnskliga stÀder, dessa idag dominerande former för mÀnskligt liv. Som bekant lever över hÀlften av vÀrldens befolkning i urbana miljöer. Men vad Àr en stad egentligen? Hus, spannmÄlslager, befÀstningar, bofast befolkning? I en successiv destruktion av vÄra förgivettagna meningar om alla dessa aspekter driver författarna sin tydliga tes att ingen sÀrskild kombination av de olika urbana elementen Àr given eller absolut nödvÀndig.

LÀs vidare pÄ TillfÀllighetsskrivande