Bortom undantagets logik

2021-08-18

Frågan är om inte oscilleringen mellan undantag och normalitet som präglar vår tid ifrågasätter själva distinktionen. Kanske är det undantaget som är det normala. Medan det vi upplever som normalitet är ett ständigt undantag.

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande.