Brexit, suveränitet och juridisk magi

2019-10-02

Vem bestämmer i Storbritannien? Under drygt två år har denna fråga — frågan om vem som är den yttersta politiska beslutsfattaren, det suveräna subjektet — hemsökt britterna.

En folkomröstning som uttryck för den direkta demokratins princip, som skall förvaltas av ett parlament som är en representativ demokratisk institution, och en regering (nu den tredje sedan folkomröstningen) som är landets representant i den internationella förhandlingarna. Över denna heterogena skara av organ svävar den brittiska drottningen, Guds ställföreträdare och beskyddare av riket. …

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande.