Den auktoritära liberala staten

2021-01-10

Medan alla blickar vänds mot världens främsta, rikaste och mäktigaste demokrati och tumultet i dess huvudstad, fortskrider arbetet med att konstruera ett adekvat rättsligt ramverk för Sveriges coronahantering. I det välbekanta inrikespolitiska smågrälandet riskerar vi att missa vad utvecklingen bär med sig. Tidsfrister och ersättning till näringsidkare hamnar i fokus. Men ytterst sett handlar det om allvarliga risker för vår demokrati och rättsstat.

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande.