Framtiden är redan här

2021-09-15

William Gibson, science fiction-författaren, påpekade en gång att framtiden redan är här, den är bara ojämnt fördelad.

The future is already here — it’s just not evenly distributed.

Men lika sant, och mer akut, är det faktum att framtidens kriser och katastrofer också redan är här. De är bara mycket ojämnt fördelade. Det är den fattige i Bangladesh som tar del av en bit av framtiden, den som även miljonären i USA snart kommer dela. Torka, extrem hetta, hotande svält, den kapitalistiska arbetsmarknadens nycker. Vi både delar och upplever olika sidor av framtidens katastrofer här och nu.

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande.