Inkludering, makt och social förändring

2021-01-01

Introduktion till ett avsnitt om egendomsteorier i Fronesis nr 68-69 (utdrag):

Under det senaste decenniet har vi levt i ett långt samtida ögonblick med växande protester på global nivå.(1) Under den arabiska våren riktades protesterna mot bristande politiska rättigheter, liksom våren 2020 i Hongkong. Protester mot korruption äger rum i Ryssland, Belarus och Libanon, och protesterna mot ekonomisk orättvisa och nyliberal åtstramningspolitik har varit omfattande i bland annat Spanien och Grekland efter finanskrisen 2008. I USA har vi sett proteströrelserna Occupy Wall Street och Vi är de 99 procenten, i Frankrike Gula västarna och Nuit Debout. Under 2020 har strukturell rasism och rasistiskt våld uppmärksammats stort genom Black lives matter-rörelsen. … Vilka kamper som är möjliga, vilka som är nödvändiga och vilka som numera är förlorade — Wigforss svunna socialdemokrati, Pasjukanis bolsjevikiska leninism, Loicks metafysiska anarkism, Frasers antikapitalistiska feministiska kamp, den haitiska antikolonialismen — det vet vi inte. Men det är dithän frågorna om ägande, egendom, reform, överskridande och inkludering för oss.