2019-07-16

Den kanadensiske filosofen Charles Taylor höll 17-19 juni 2019 tre föreläsningar på temat Democracy and its Crises” på Humanities and Social Change Centre vid Humboldtuniversitetet, Berlin. Taylors föreläsningar var första tillfället i en årlig serie under rubriken Walter Benjamin Lectures.

Taylors tre föreläsningar utlovade en analys av demokratins kris eller kriser inklusive framåtriktade förslag om vad som kan göras för att, som Taylor önskar, rädda demokratin. Här följer ett kritiskt och kommenterade referat.

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande