2021-10-21

Den italienska filosofen Giorgio Agamben har hånats för sin kritiska hållning gentemot Covid-restriktionerna. Men hans tolkning av det nya undantagstillståndet är inte orimlig, menar Tormod Otter Johansen, som läst hans nya bok på svenska. … Biosäkerheten är en ny form av styrande, där man inte längre har rätt till hälsa utan snarare har en skyldighet att vara frisk. Den högsta medborgerliga plikten blir då att socialt distansera sig, på bekostnad av alla andra delar av livet.

Läs vidare på GP Kultur.