Regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna efter den 1 januari 2011

2012-01-01

Sanningen är nog, att den stat där de som ska styra har minst lust att göra det — den staten måste vara den som styrs bäst och mest konfliktfritt, och att den stat som får styrande av motsatt slag styrs sämst. — Sokrates i Platons Staten

Svensk Juristtidning, 2012 (9), 824

Sveriges grundlag reviderades den 1 januari 2011 och författaren argumenterar för att förändringarna både pekar på en fortsatt utveckling av den svenska konstitutionella traditionen och en möjlig påverkan av EU-rätten och Europakonventionen i relationen mellan regeringen och de underlydande förvaltningsmyndigheterna. Dessa frågor belyses med en historisk genomgång av den svenska konstitutionens utveckling.