Smittskyddsstaten

2021-04-22

Nyligen välkomnade Johanna Grönbäck ironiskt oss alla till Smittskyddstaten”. På samma blogg ifrågasatte Christoffer Heimbrand häromveckan proportionaliteten i de svenska åtgärderna. Både begreppet smittsskyddsstat och centrala rättsstatliga frågor som proportionalitet har inte förrän nu tagit riktig plats i den svenska debatten. Något annorlunda är det i Norge där juristen och professorn Hans Petter Graver idogt sedan pandemins början tagit plats i både den offentliga och akademiska debatten med beskrivning och kritik av den norska regeringens och andra beslutsfattares åtgärder. Graver har tidigare i sin forskargärning bland annat studerat jurister och domares (ofta outnyttjade) potential att skydda det liberala samhället och rättsstaten under auktoritära samhällsförändringar. Nu har han vänt blicken och kritiken mot sitt eget land.

Läs vidare på Tillfällighetsskrivande.