Posts tagged “peer review”

Minor law: Notes towards a revolutionary jurisprudence 2020-07-23
Diskriminering när barn placeras i familjehem 2020-01-01
Förvaltning som verksamhet — bidrag till offentligrättens allmänna läror 2019-06-14
Mot ett funktionellt domstolsbegrepp — Ett bidrag med anledning av den så kallade Försvarsunderrättelsedomstolen 2016-01-01
Tjänstemannens suveränskap : Kelsen, Schmitt, Agamben och det normbundna handlandets anomi 2013-01-01